Αρχική

Το Εξεταστικό Κέντρο Γερμανικών Χίου λειτουργεί απ’ το 2006 και διεξάγει τις εξετάσεις Γερμανικών του ÖSD(Αυστριακό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας)/www.osd.at .

Εξετάσεις διεξάγονται στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2 και Γ1 (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες)  και τα διπλώματα που παρέχονται απ΄ τη Βιέννη είναι αναγνωρισμένα απ’ το ΑΣΕΠ και ισότιμα με τα αντίστοιχα  του Goethe- Institut (Γερμανικού Ινστιτούτου).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εξέταση Zertifikat Deutsch επιπέδου Β1 αποτελεί κοινή συνεργασία του ÖSD και τουGoethe, γι’ αυτό τόσο η μορφή των τεστ όσο και το δίπλωμα που παρέχεται είναι ΙΔΙΑ.

Πλεονέκτημα επίσης αποτελεί το γεγονός ότι οι εξετάσεις διεξάγονται 3 φορές το χρόνο στη Χίο και συγκεκριμένα στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Χίου (28ης Οκτωβρίου 2, Χίος 82100 ) κι έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Μυτιλήνη προκειμένου να συμμετέχουν οι υποψήφιοι σε εξετάσεις Γερμανικών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ !!!! 

Παρακαλούμε πριν την Εγγραφή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2271040708
(Ωρες Γραμματείας 16.00 - 20.00)

ΝΕΟ: ZERTIFIKAT B1, ZB1

To  Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικών ÖSD μαζί με το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Institut θα εισάγουν από το 2013 ένα  νέο μοντέλο εξετάσεων για το επίπεδο Β1. Αντικαθιστάται λοιπόν η εξέταση Zertifikat Deutsch από τη νέα εξέταση  Zertifikat B1 (ZB1).

Λεπτομέρειες και το νέο μοντέλο εξετάσεων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

 http://www.osd.at/  και

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351

Στο Εξεταστικό Κέντρο ÖSD Χίου θα διεξαχθεί πρώτη φορά η νέα εξέταση ZB1 το Νοέμβριο 2013. Οι υποψήφιοι που θέλουν να επαναλάβουν το Νοέμβριο 2013 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗ (γραπτή ή προφορική) θα εξεταστούν με το  παλιό μοντέλο  Zertifikat Deutsch.

Από Μάρτιο 2014 θα ισχύει πλέον μόνο η νέα εξέταση ZB1.

Είσοδος